👩‍💻PRACA W AI
portal o AI; newsy; artykuły; ogłoszenia o pracę

Słownik pojęć AI

Modelowanie Predyktywne (Predictive Modeling)

Proces wykorzystywania danych historycznych do przewidywania przyszłych wyników. W modelowaniu predyktywnym stosuje się różne techniki statystyczne i uczenia maszynowego do tworzenia modeli, które mogą przewidywać przyszłe zdarzenia lub zachowania.


« powrót